Les mèlies dels passeigs de Torroella

Feia anys que no podíem gaudir de la olor de les flors de les mèlies dels  passeigs de Torroella. És com si hagués passat un àngel, un miracle. Aquest any no les han podat!, i elles, en agraïment ens han ofert la seva densa ombra i el seu dolç perfum, deixant a terra una subtil catifa lila.

Esperem que  l’ajuntament continuï amb aquesta actitud respectuosa, que les deixin créixer en llibertat i no mutilin més les seves capçades. Els ciutadans volem gaudir sota la seva ombra de la seva frescor, de les seves flors, fet impossible si any rere any les castiguen amb les reiterades podes.