Pobles insostenibles

Abocats a un canvi climàtic irreversible, passejant pels carrers i places de qualsevol poble de Catalunya en aquests mesos d’estiu, es fa evident la poca o nul·la estima dels ajuntaments en plantar arbres d’ombra, més al contrari, l’afició a tallar-ne, com és el cas del passeig de Vic. Mai no he entès el motiu d’aquesta aversió, que només pot ser d’origen cultural. Es per això que demanaria al responsable del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya aclarís el meu dubte, suggerint que de la mateixa manera que al construir una vorera o un carrer,  s’obliga a una instal·lació adient de clavegueram i enllumenat, també obliguessin als ajuntaments a plantar arbres d’ombra i a tenir-hi la cura adequada. La gent caminaria més i l’aire es refrescaria i els aires condicionats reposarien.

No volem que es compleixi la dita que Africa comença als Pirineus.