NO HI HAURA ECOPARC A PERATALLADA: ELS CLOTS DE SANT JULIA HAN GUANYAT

Per fi, després de quinze anys, gracies a la col·laboració de  particulars , nombroses entitats ecologistes d’arreu del país i medis de comunicació, Sos Empordanet ha rebut la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel que fa al recurs contenciós interposat per Servitransfer SL impugnant la denegació de la llicència ambiental per instal•lar la macroplanta de residus a  tocar dels Clots de Sant Julià a Peratallada.  En aquest recurs la Promotora pretenia que s’anul•lés la resolució de la Generalitat i que es condemnés a l’Administració a atorgar l’autorització administrativa per poder instal•lar la macroplanta de residus.

La sentència ens ha estat totalment favorable i ha desestimat íntegrament el recurs de Servitransfer SL imposant-li una condemna al pagament parcial de les costes amb un límit de 1.500€ + IVA per cada part demandada.

El Tribunal Superior de Justícia accepta tota la nostra línia de defensa, aplica el Pla Territorial Parcial de les comarques gironines i el caràcter de protecció especial del sòl no urbanitzable derivat d’aquest instrument d’ordenació del territori, que s’imposa per sobre de la qualificació urbanística dels terrenys del Pla General de Forallac.

Es menciona també la suficiència de la motivació els Informes de paisatge, agricultura i servei de protecció d’incendis, i la manca de justificació de la necessitat d’implantar aquesta infraestructura de residus en el sòl d’especial protecció existint altres alternatives com la dels Polígons industrials.

Pel que fa als Informes aportats per Servitransfer per demostrar el caràcter adequat de l’emplaçament i la compatibilitat ambiental es consideren insuficients i inadequats en haver estat redactats pel mateix tècnic que va fer el Projecte de la Planta.

Respecte de la invocació que el PGOU de Forallac ja contemplava els Serveis Tècnics en aquests terrenys i ja havia estat objecte d’avaluació ambiental, el Tribunal accepta els nostres arguments i sosté que essent un Pla General del Segle passat no fou objecte d’avaluació ambiental, de manera que calia un anàlisi d’alternatives de l’emplaçament i que s’assegurés el respecte de les condicions del sòl no urbanitzable amb valor de connector natural.En definitiva, desestima íntegrament la demanda.

Sos Empordanet, però, continuará insistint perquè es traslladi la actual planta de transferències al polígon industrial de Forallac, i en el seu lloc fer-hi un centre d’ interpretació dels Clots de Sant Julià,  tal i com l’espai es mereix.

Moltes gracies per tot.